Måleri

Komplett snickeri med egen målerianläggning

Skånebeslag snickeri är ett komplett snickeri med egen målerianläggning. 
Här arbetar vi med vattenspädbara färger och lacker som uppfyller alla krav på god miljöhänsyn. Vi utför alla slags målningsarbeten, sprutlackeringar, kompletteringsmålning av befintliga snickeridetaljer där vi kan lysa och få fram nästan exakta kulörer på nytt. Även kvalificerade ytbehandlingstekniker som bl.a ådring och marmoreringsmålning.