Måleri

Komplett snickeri med egen målerianläggning

Här arbetar vi med miljövänliga färger och lacker som uppfyller alla krav på god miljöhänsyn.

Vi utför alla slags målningsarbeten, sprutlackeringar och kompletteringsmålning av befintliga snickeridetaljer där vi kan lysa och få fram nästan exakta kulörer på nytt.

Vi kan både ådringsmåla och göra marmoreringar.