Miljöpolicy

Minsta möjliga miljöpåverkan

För Skånebeslag har det alltid varit självklart att både tillverkning och produkter ska vara hållbara. Allt som säljs håller högsta kvalitet vilket ger en lång livslängd som är skonsam för miljön.

Val av material och leverantörer sker noggrant för att säkerställa minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen. I mån av möjlighet och tillgänglighet prioriteras närproducerat och vi strävar efter att minimera långa transporter.

Förbättringar av miljöarbetet pågår ständigt och innebär också pågående förberedelser för miljöcertifiering och utbildning av personal.

Skånebeslag beaktar miljöaspekter i verksamhetens alla led. Vi eftersträvar miljöförbättringar långt utöver de minimikrav som ställs genom lagar och förordningar.

Vi kompetensutvecklar också företagsledningen och medarbetare i miljöfrågor och uppmuntrar till en ansvarstagande hållning gentemot miljön.

Dessutom sparar vi energi och bidrar till en minskad elförbrukning genom vår solcellsanläggning samt presenterar miljövänliga och hållbara alternativ för våra kunder.

Policyn uppdaterad 2021-04-14
Ledningen på Skånebeslag Snickeri AB