Kvalitetspolicy

Bakgrund

Kvalitet, tradition och yrkesstolthet är Skånebeslag Snickeris signum, företagets själ. Vi utgår från det gedigna hantverket och våra medarbetares unika skicklighet. Med ett personligt engagemang tar vi fram tjänster och produkter utifrån kundernas specifika behov.
Till det genuina kunnandet kopplas högteknologiska arbetsmetoder och noggranna materialval. Skånebeslag Snickeri säkerställer på så vis att våra egna – och kundernas – tuffa krav på bland annat hållbarhet, design och säkerhet uppnås.
Ständig kunskapsutveckling och en utpräglad serviceanda formar Skånebeslag snickeris kvalitetsarbete i alla led. Det gäller såväl produkter som tjänster.
Vi finns alltid till hands med vår expertis – från idéstadiet till utformningen. Vi bygger strategiska partnerskap med både leverantörer och kunder.
Dessutom värdesätter vi en god arbetsmiljö och en hög grad av trivsel för att våra medarbetare ska kunna prestera bra och effektivt.

Kvalitetsmål/checklista

Internt
 • Att utveckla personalen och dess expertkunskaper löpande.
 • Att ta till vara på varje medarbetares unika kompetens.
 • Att skapa en företagsanda byggd på ett gott samarbete, en bra arbetsmiljö och trivsel.
 • Att genomföra kontinuerliga förbättringar i stort och i smått.
 • Att anta utmaningar med entusiasm och engagemang.
 • Att kommunicera internt - och externt - att ”allt går att lösa”.
Externt
 • Att överträffa branschnormer och leverera tjänster och produkter över förväntan.
 • Att agera affärsmässigt i alla sammanhang.
 • Att vara lyhörd för kundernas önskemål i projektens alla faser.
 • Att tillhandahålla branschens bästa expertis på beslag.
 • Att arbeta effektivt för att maximera kundnyttan.
 • Att leverera i tid.
 • Att välja leverantörer och material med omsorg för att garantera högsta möjliga kvalitet och hållbarhet.
 • Att analysera kvalitetsarbetet löpande genom bland annat tester och kundsamtal.

Policyn uppdaterad 2020-03-02
Ledningen på Skånebeslag Snickeri AB