Lådfront enl mått spec

Art 030

Lådfront enl mått spec.