Innerdörr Lättdörr Slät grå ID 7, 625x2040 mm inkl. mellangångjärn

Art 332

Innerdörr Lättdörr Slät grå ID 7, 625x2040 mm inkl. mellangångjärn.